Najčešće postavljana pitanja

Apr 8, 2022

1. Da li mogu odmah da počnem sa časovima praktične obuke?

Ne možete, u skadu sa zakonom Crne Gore prvo morate da položite teorijski ispit kojim se utvrđuje poznavanje saobraćajnih pravila.

 

osoba koja grafitnom olovkom pise na papiru

2. Koliko traje obuka teorije?

Obuka traje 14 dana počevši od prvog časa u ciklusu i možete se priključiti u bilo kojem trenutku.

3. Kako su oranizovani časovi teorije?

Časovi u grupi sa više polaznika se organizuju svim radnim danima u prijepodnevnom i poslijepodnevnom terminu. Termin i trajanje časova određujemo dogovorom, u skladu sa mogućnostima grupe.

Individualni časovi sa instruktorom se organizuju po potrebi. Ukoliko niste u prilici da pohađate grupne časove ili Vam se više dopada opcija individualnih časova možemo pronaći termin koji Vam odgovara.

 

4.Da li se individualni časovi dodatno naplaćuju?

Individualni časovi se dodatno ne naplaćuju.

5. Koji su uslovi za polaganje teorijskog ispita?

Morate najmanje 5 dana prije polaganja teorijskog ispita da dostavite ljekarsko uvjerenje, izmirite prvu ratu (ukoliko plaćate na rate) i izvršite uplatu ispitnoj komisiji u iznosu od 19€.

6. Kako polažem teorijski dio ispita?

Polažete pismenim putem u prostorijama škole. Ispit uključuje po nekoliko zadataka vezanih za poznavanje načina funckionisanja raskrsnica, saobraćajnih znakova i uopšte saobraćajinih pravila.

O datumu održavanja ispita se možete informisati na sajtu ili nas kontaktirajte nas kako biste dobili informaciju.

7. Kako su organizovani časovi vožnje?

Termin časova vožnje dogovarate sa instruktorom, a u okviru paketa koji plaćate obezbijeđeno je najmanje 30 časova.

8. Kada mogu podići svjedočanstvo o položenom vozačkom ispitu?

Nakon što položite sve ispite, svjedočanstvo možete podići nakon što izmirite sve novčane obaveze prema školi.