Vozačka dozvola, kategorije, uslovi za upis

Apr 8, 2022

Uslov za početak obuke je ljekarsko uvjerenje. Auto škola ne smije otpočeti sa praktičnom obukom ukoliko kandidat nema važeće ljekarsko uvjerenje za kategoriju vozila za koju se obučava. Na jednom ljekarskom uverenju može biti navedeno više vozačkih kategorija. Ako vam treba ljekarsko uverenje za B i C kategoriju, vadite samo jedno uverenje i plaćate samo jednu cenu za obije kategorije, a cena će biti za C-kategoriju. Ljekarsko uvjerenje za polaganje vozačkog ispita ne smije biti starije od 6 meseci.

 

A1 kategorija

Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125 cm3 i snage motora do 11 kw, kao i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kw. Za obuku je potrebno: lična karta, ljekarsko uvjerenje i navršenih 16 godina. 

A2 kategorija

– Motocikli čija snaga motora nije veća od 35 kw. Sa naršenih 18 godina kandidat stiče pravo izlaska na vozački ispit. Kandidati koji poseduju vozačku dozvolu A1 kategorije ne polažu teorijski dio već samo  praktični ispit za vozača A2 kategorije.

A kategorija

 Motocikli čija snaga motora prelazi 15 kw.. Sa navršene 24 godine kandidat stiče pravo izlaska na teoretski i praktičan ispit, osim kandidata koji poseduju vozačku dozvolu A2 najmanje 2 godine.

B kategorija

Motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3500 kg i koja nemaju više od 8 mjesta za sjedenje, ne računajući sjedište vozača.  Obuka se sastoji od 40 časova.  Sa 17  ipo godina se stiče uslov za polaganje teorijskog dijela, a za polaganje praktičnog dijela neophodno je da kandidat ima navršenih 18 godina.

BE kategorija

Skup vozila čije vučno vozilo pripada B kategoriji, a priključno vozilo ima najveću dozvoljenu masu od 750 kg, a nije veća od 3500 kg.

C1 kategorija

Motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3500 kg, a nije veća od 7500 kg. Za obuku je potrebno: lična karta, ljekarsko uvjerenje, vozačka dozvola B kategorije i navršenih 18 godina. 

C kategorija

Motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3500 kg. Uslovi za obuku: lična karta, ljekarsko uverenje, vozačka dozvola B kategorije i navršenih 20 godina. Sa navršenom 21 godinom kandidat siče pravo izlaska na teorijski i pratičan ispit. 

CE kategorija

Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji C, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg. Za obuku je potrebna lična karta, ljekarsko uverenje i vozačka dozvola C kategorije.

 

 

D1 kategorija

Motorna vozila za prevoz lica, koja osim sjedišta za vozača imaju više od 8 a manje od 16 sjedišta, čija maksimalna dužina ne prelazi 8m. Za obuku je potrebna lična karta, ljekarsko uvjerenje, posjedovanje vozačke dozvole C1 kategorije najmanje 2 godine i navršena 21 godina. 

D kategorija

Motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedista vozača imaju vise od 8 sedišta. Za obuku je potrebno: lična karta, lekarsko uverenje, posedovanje vozačke dozvole C kategorije najmanje 2 godine, i navršene 24 godine. 

DE kategorija

Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji D, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg. Za obuku je potrebna lična karta, ljekarsko uvjerenje i vozačka dozvola D kategorije.